Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

U ziet op deze afbeelding de hoogtegegevens van Midden-Nederland. De blauwe gebieden liggen lager dan de rode gebieden.


Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een kaart met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Deze hoogtekaart is te raadplegen via www.ahn.nl.

De gegevens uit het AHN zijn verzameld vanuit de lucht. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3-D hoogte-informatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Het inwinnen van deze gegevens nam enkele jaren in beslag; de huidige kaart bevat gegevens die tussen 2007 en 2012 zijn verzameld.

Wat levert het op

De kaart is in eerste instantie ontwikkeld voor waterbeheerders. Maar ook gemeenten, archeologische onderzoekers en bedrijven gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. De kaart toont namelijk de hoogteverschillen in het huidige landschap, maar legt daarmee ook sporen uit het verleden bloot. Het AHN is daarom een waardevol instrument bij inventariserend bureauonderzoek. In het verleden moesten hoogteverschillen ter plekke worden gemeten; een tijdrovende en kostbare klus. Nu is het mogelijk om in één oogopslag afwijkende patronen in het landschap vast te stellen. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden, oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen. Maar ook celtic fields, afgedekte stroomgordels, verkavelingssporen uit de middeleeuwen en prehistorische grafheuvels komen door middel van het AHN aan het licht. Daarnaast brengt het AHN ook verstoringen in kaart. Dit zijn plaatsen waar hoogstwaarschijnlijk geen archeologie meer kan worden aangetroffen omdat de ondergrond is vergraven. Denk daarbij aan grindgroeves en klei- en zandafgravingen.

Gebruik van de kaart

Deze kaart is te gebruiken door geologen, geografen en archeologen, maar is voor iedereen toegankelijk. De kaart is via www.ahn.nl te raadplegen. Op de website is ook meer informatie te vinden over de productie en de achtergronden van deze kaart.

Door wie

Het AHN is tot stand gekomen door middel van financiering van de provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat.