Agenda

Eerstvolgende agenda-item:

Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Samen werken aan goed beheer

24 november 2018, 09:30 - 17:30 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

Sinds 2015 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed jaarlijks een bijeenkomst voor en over vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Dit jaar staat in het teken van participatie. Voor de bijeenkomst op zaterdag 24 november in Amersfoort bent u van harte uitgenodigd.

Meer lezen
2 agenda-items
Bijvoorbeeld: 20-11-2018
Bijvoorbeeld: 20-11-2018

Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Samen werken aan goed beheer

Sinds 2015 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed jaarlijks een bijeenkomst voor en over vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Dit jaar staat in het teken van participatie. Voor de bijeenkomst op zaterdag 24 november in Amersfoort bent u van harte uitgenodigd.

Op het symposium van 2017 zijn de uitkomsten van de drie pilots besproken en is gekeken hoe de samenwerking voor de toekomst vormgegeven zou kunnen worden. Dit jaar willen we hier verder op in gaan. Een belangrijk onderwerp is natuurlijke erosie van maritiem erfgoed en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden: hoe kunnen we samen deze vindplaatsen beheren, onderzoeken en beschermen?

Mis deze dag niet en zet de datum in uw agenda!

Meer informatie over het symposium van  2017

24 november 2018, 09:30 tot 17:30 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort
nov24

Save the date: Archeologieplatform hunebedden en de Trechterbekerperiode

In 2018 is het 100 jaar geleden dat het Rijksbureau voor de Monumentenzorg werd opgericht. Dit gegeven is een goede aanleiding om het laatste Archeologieplatform van 2018 te wijden aan markante archeologische monumenten: hunebedden.

Maar hunebedden staan niet op zichzelf. Daar zit een Trechterbekerwereld omheen. Op dit archeologieplatform is aandacht voor de monumentzorg van hunebedden als we de Trechterbekerwereld in Noord-Nederland en aangrenzend Duitsland belichten.

Sprekers zijn: prof. dr. Johannes Müller (Universiteit Kiel),  dr. Wijnand van der Sanden (Drents Museum) en  prof dr. Daan Raemaekers (Universiteit Groningen) .

Kortom markeer 20 december 2018 in je agenda en kom naar RCE in Amersfoort!

Het programma maken we eind november bekend op deze plek.

20 december 2018, 10:00 tot 12:30 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort
dec20