Agenda

Eerstvolgende agenda-item:

Metaaltijdendag

05 oktober 2018, 09:45 - 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Jaarlijks komen archeologen en andere liefhebbers van het bodemarchief samen op de Metaaltijdendag om te luisteren naar presentaties door vakgenoten en te discussiëren over laat-prehistorische samenlevingen.

Meer lezen
4 agenda-items
Bijvoorbeeld: 24-09-2018
Bijvoorbeeld: 24-09-2018

IJzer winnen uit klappersteen op vroegmiddeleeuwse wijze

Na succes in 2017, gaat de Werkgroep Geologie en Landschap (onderdeel van de Vereniging voor veldbiologie Epe-Heerde) ook in 2018 weer een 5-daags project starten om uit klappersteen (een zeldzame steen rijk aan ijzer) ijzer te winnen. En niet zomaar, maar op vroegmiddeleeuwse wijze!  

De eerste workshop start op 24 augustus, de laatst is op 14 oktober 2018. 
Wilt u meer weten over deze workshop of u gelijk inschrijven? Dat kan op de website van de KNNV

24 augustus 2018, 17:00 tot 14 oktober 2018, 17:00 | Ledderweg 11, Epe
aug24

Metaaltijdendag

Jaarlijks komen archeologen en andere liefhebbers van het bodemarchief samen op de Metaaltijdendag om te luisteren naar presentaties door vakgenoten en te discussiëren over laat-prehistorische samenlevingen.

Programma

Het ochtendprogramma staat in het teken van ‘…het einde van de metaaltijden’. Hierbij staan bijdragen centraal die de overgang van de late ijzertijd naar de Romeinse periode in verschillende delen van het land benadrukken. Dit blok wordt voorgezeten door prof. dr. Nico Roymans. In de middag komen algemenere bijdragen over de metaaltijden aan bod. Dit omvat onder andere lezingen over multi-proxy onderzoek van IJzertijdhuizen te Jutland, ijzertijdaardewerk met pseudo-schrift en terponderzoek in Friesland. Het voorlopige programma is beschikbaar via de website www.metaaltijden.nl.

Het programma vangt aan om 9.45 uur, de inloop is vanaf 9.15 uur.

Voor wie

Geïnteresseerden in onderzoek van de metaaltijden van de Lage Landen (vrijetijds-archeologen, archeologen bij bedrijven en universiteiten, overig).

Aanmelden

Vanaf augustus 2018 kunt u zich via een formulier op de website Metaaltijden aanmelden.

05 oktober 2018, 09:45 tot 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
okt05

Platform Archeologie over de waarde van metalen objecten voor de Nederlandse archeologie

Sinds de introductie van de metaaldetector in de jaren tachtig van de vorige eeuw is het aantal metaalvondsten uit Nederlandse bodem exponentieel gestegen. Wat betekent dit voor het onderzoek naar de archeologie nu en in de toekomst?

Waar ze vroeger betrekkelijk zeldzaam waren, vormen metalen objecten tegenwoordig bij veel opgravingen een van de belangrijkste materiaalcategorieën. Nieuw onderzoek in oude opgravingsputten wijst uit dat de teruggestorte grond nog een schat aan metaalvondsten bevat. Daarnaast zijn er door detectoramateurs de afgelopen decennia tienduizenden metalen artefacten opgespoord en nog wekelijks neemt het  aantal vondsten toe. Archeologische informatiesystemen, zoals Archis en PAN, zorgen ervoor dat deze vondsten worden geadministreerd, gedetermineerd en digitaal ontsloten. Gemeenten en musea tonen op websites hun metaalvondsten aan het grote publiek.

We beschikken tegenwoordig voor metaalvondsten over uitgebreide databestanden. Deze big data leiden tot allerlei  nieuwe onderzoeksvragen en analysemethoden en -technieken. Tijd om de balans op te maken van de stand van onderzoek naar metaalvondsten. 

Vier zeer verschillende casestudy’s, zowel wat betreft achtergrond, onderzoeksmethoden als resultaten, worden gepresenteerd op 18 oktober. Tijdens de afsluitende discussie  willen we proberen de lijnen uit te zetten en vragen te formuleren voor toekomstig onderzoek naar  metaalvondsten.

Voor wie

Deze bijeenkomst van het archeologieplatform is bedoeld voor allen die geïnteresseerd zijn in het onderzoek aan metaalvondsten uit de Nederlandse bodem.

Aanmelden en meer informatie

Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden. U kunt zich inschrijven via dit aanmeldformulier Platform Archeologie.

Programma

Tijd

Onderwerp

09.30

Inloop met koffie en thee

10.00

Welkom en inleiding

Jan van Doesburg, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

De oogst van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam
Peter Kranendonk, archeoloog Bureau Monumenten & Archeologie, Amsterdam

 

Vondsten van het Domplein te Utrecht

Herre  Wynia, gemeentelijk archeoloog, Utrecht

11.00

Koffiepauze

11.30

Portable (HandHeld) XRF: A  Reconnaissance method for evaluating corroded copper-alloy Artefacts

Marcus Roxburgh, promovendus Universiteit Leiden

 

PAN en het gebruik van Big Data

Stijn Heeren & Mirjam Kars, Portable Antiquities of the Netherlands (PAN)

12.20-12.30

Discussie en afsluiting

Jan van Doesburg

18 oktober 2018, 09:30 tot 12:30 | Smallepad 5, Amersfoort
okt18

Reuvensdagen

Op 15 en 16 november zijn de Reuvensdagen te gast in Vlaardingen.

De Reuvensdagen maken we samen. Alle deelnemers kunnen voorstellen doen voor bijdragen aan het programma. Overweeg je zelf een sessie te organiseren, ga dan naar de Call for Sessions op de website van de Reuvensdagen.

15 november 2018, 09:00 tot 16 november 2018, 18:00 | Vlaardingen
nov15