Archeologieplatform. Prehistorische landschappen en archeologische resten uit de ondergrond van het IJsselmeer en Markermeer.

21 december 2017, 10:00 - 12:30 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Het archeologieplatform op donderdagochtend 21 december gaat over prehistorische landschappen en archeologische resten uit de ondergrond van het IJsselmeer en het Markermeer.

In het kader van onder meer waterveiligheid, natuur, energietransitie, bouwstofwinning en visserij zijn er diverse ruimtelijke ontwikkelingen gaande in het IJsselmeer en Markermeer. Hier ligt ook een opgave voor de archeologie.

Tijdens de drooglegging van de Noordoostpolder en de zuidelijke Flevopolders zijn vele vondsten uit de prehistorie gedaan, waaronder de beroemde resten uit het midden neolithicum nabij Swifterbant. In de jaren erna zijn bij opgravingen in de inmiddels droog geworden polders archeologische resten aangetroffen uit onder andere de midden en nieuwe steentijd. Er is reden te veronderstellen dat ter hoogte van het huidige IJsselmeer en Markermeer dergelijke resten ook aanwezig zijn.

Bij dit archeologieplatform geven we informatie over methoden en strategieën van onderzoek en delen we kennis over het landschap en archeologie. Vanuit een binnendijks perspectief kijken we naar de archeologische potentie buitendijks.

Aanmelden

De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk en deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden. U kunt zich via dit formulier aanmelden.
Ter plekke kan een bewijs van deelname verkregen worden. Graag van te voren aanvragen.

Programma

10:00

Ontvangst en korte inleiding door Bjørn Smit & Doris Schmutzhart (RCE)

10:10

Combineer en synthetiseer: over het slim benutten van methoden en het synthetiseren van bestaande en nieuw vergaarde data
Seger van den Brenk (Periplus)

10:40

Van natte en droge landschappen, landschapsontwikkeling van het Ijsselmeergebied
Peter Vos (Deltares)

11:10

Koffiepauze

11:30

De buitendijkse archeologische potentie vanuit een binnendijks perspectief
Hans Peeters (Groninger Instituut voor Archeologie)

12:00

Discussie en afronding

12.30

Einde

   

Verslag indienen

Limited formatted text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p> <h2> <h3> <h4> <q> <div>
  • Empty paragraph killer - multiple returns will not break the site's style.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <figcaption> <figure> <h2> <h3> <h4> <li> <ol> <p> <q> <span> <strong> <ul>

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Whitelisted abbreviations will be augmented with an <abbr> tag.
  • Filtered strings will be augmented with a tag.
Via dit veld kunt u een bestand toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 160 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg doc docx xls xlsx pdf txt.