Bouwhistorisch Platform

14 februari 2018, 12:30 - 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

In het verlengde van verschillende studiedagen in 2017 deze keer opnieuw aandacht voor stadsmuren. Classicus Cornelis van Tilburg stelt de muren uit de Romeinse tijd aan de orde en stadsarcheoloog Femke de Roode gaat in op de stadsmuren in Nijmegen. Deze hebben een geschiedenis van de Romeinse tijd tot in de late middeleeuwen.

Er is ook aandacht voor de samenwerking tussen archeologen en bouwhistorici op het gebied van vroege houtbouw. Jan-Willem de Kort en Dick Zweers delen hun bevindingen over het onderzoek naar de Armenhoef in Best, met hout uit 1263. Ze geven daarbij antwoord op de vraag hoe zo’n vondst past in een bredere context. Bij het congres van de Arbeitskreis für Hausforschung in Nürnberg kwam dit ook aan bod, maar daar waren weinig Nederlandse bouwhistorici aanwezig.

U kunt het Bouwhistorisch platform gratis bijwonen, maar we ontvangen wel graag uw aanmelding door gebruikmaking van dit formulier.

Programma

Tijd

Onderwerp

13.30 uur

Inloop met koffie

14.00

Stadsmuren in de antieke wereld

Cornelis van Tilburg, GLTC/LUCAS Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden

14.30

Naar het ideaal van een ommuurde stad en burcht (Valkhofplateau Nijmegen)

Femke de Roode, archeoloog gemeente Nijmegen

15.00

Pauze

15.30

Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek aan de Armenhoef te Best

Jan-Willem de Kort (RCE Amersfoort) en Dick Zweers (zelfstandig bouwhistoricus Bergeijk)

16.15

Vakwerk en houtskeletten in ’s-Hertogenbosch

Maarten Enderman, bouwhistoricus gemeente ’s-Hertogenbosch

16.45

Het AHF congres ‘Fachwerk in Europa’ te Nürnberg; een terugblik

Dirk J. de Vries, bouwhistoricus RCE Amersfoort

17.00

Borrel in het bedrijfsrestaurant 

Verslag indienen

Limited formatted text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p> <h2> <h3> <h4> <q> <div>
  • Empty paragraph killer - multiple returns will not break the site's style.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <figcaption> <figure> <h2> <h3> <h4> <li> <ol> <p> <q> <span> <strong> <ul>

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Whitelisted abbreviations will be augmented with an <abbr> tag.
  • Filtered strings will be augmented with a tag.
Via dit veld kunt u een bestand toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 160 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg doc docx xls xlsx pdf txt.