Metaaltijdendag

05 oktober 2018, 09:45 - 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Jaarlijks komen archeologen en andere liefhebbers van het bodemarchief samen op de Metaaltijdendag om te luisteren naar presentaties door vakgenoten en te discussiëren over laat-prehistorische samenlevingen.

Programma

Het ochtendprogramma staat in het teken van ‘…het einde van de metaaltijden’. Hierbij staan bijdragen centraal die de overgang van de late ijzertijd naar de Romeinse periode in verschillende delen van het land benadrukken. Dit blok wordt voorgezeten door prof. dr. Nico Roymans. In de middag komen algemenere bijdragen over de metaaltijden aan bod. Dit omvat onder andere lezingen over multi-proxy onderzoek van IJzertijdhuizen te Jutland, ijzertijdaardewerk met pseudo-schrift en terponderzoek in Friesland. Het voorlopige programma is beschikbaar via de website www.metaaltijden.nl.

Het programma vangt aan om 9.45 uur, de inloop is vanaf 9.15 uur.

Voor wie

Geïnteresseerden in onderzoek van de metaaltijden van de Lage Landen (vrijetijds-archeologen, archeologen bij bedrijven en universiteiten, overig).

Aanmelden

Vanaf augustus 2018 kunt u zich via een formulier op de website Metaaltijden aanmelden.