Themabijeenkomst micromorfologie in de praktijk

12 maart 2018, 13:00 - 16:30 | SIKB, Burgemeester van Reenensingel 101 in Gouda

Micromorfologie wordt in de Nederlandse archeologie vaak toegepast om de ontwikkeling van landschap en bodem te bestuderen. Antropogene sporen of lagen worden echter zelden micromorfologisch onderzocht. Uit de ervaringen die er wel zijn, in Nederland en omringende landen, blijkt dat dit jammer is. Micromorfologie is een uitermate geschikte methode voor onderzoek naar bijvoorbeeld ruimtegebruik, ambachtelijke activiteiten, stedelijke ontwikkeling en taphonomie/vindplaatsvorming.

De SIKB en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseren op 12 maart 2018 van 13.00-16.30 uur een themabijeenkomst over dit interessante onderwerp. Hans Huisman (RCE en Rijksuniversiteit Groningen) zal de themabijeenkomst inhoudelijk begeleiden.

Programma van de bijeenkomst

Het eerste deel van de middag staat in het teken van actuele kennis over micromorfologisch onderzoek. Hoe werkt de methode en hoe wordt hij toegepast? Welke ervaringen uit de recente onderzoekspraktijk zijn er? Wat kun je met deze onderzoeksmethode bij vooronderzoek en opgravingen? In het afsluitende deel kunnen de deelnemers hands-on aan het werk met het interpreteren van slijpplaten.

Voor wie

De bijeenkomst is voornamelijk interessant voor archeologen, prospectoren en PvE opstellers.

Aanmelden

U kunt zich op de website van de SIKB aanmelden. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.