Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Samen werken aan goed beheer

24 november 2018, 09:30 - 17:30 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

Sinds 2015 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed jaarlijks een bijeenkomst voor en over vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Dit jaar staat in het teken van participatie. Voor de bijeenkomst op zaterdag 24 november in Amersfoort bent u van harte uitgenodigd.

Op het symposium van 2017 zijn de uitkomsten van de drie pilots besproken en is gekeken hoe de samenwerking voor de toekomst vormgegeven zou kunnen worden. Dit jaar willen we hier verder op in gaan. Een belangrijk onderwerp is natuurlijke erosie van maritiem erfgoed en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden: hoe kunnen we samen deze vindplaatsen beheren, onderzoeken en beschermen?

Mis deze dag niet en zet de datum in uw agenda!

Meer informatie over het symposium van  2017