Archeologie in de omgevingsvergunning

In het bestemmingsplan of in een erfgoedverordening is geregeld welke voorschriften er aan een omgevingsvergunning worden verbonden.

Archeologie is een omgevingsaspect, net zoals milieuaspecten bodem, water, lucht, geluid, natuur en lichthinder. Per vergunningaanvraag kunnen verschillende omgevingsaspecten relevant zijn. Uiteindelijk moet de politiek hiertussen een afweging maken. Lees meer over hoe de gemeente archeologie een plek kan geven in omgevingsvergunningprocedures in het dossier de omgevingsvergunning in 8 stappen.