Archeologische bedrijven

Initiatiefnemers op het gebied van ruimtelijke inrichting zijn verplicht om rekening te houden met de (eventuele) archeologische waarden en deze veilig te stellen. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van de diensten van archeologische bedrijven.

Er zijn veel archeologische bedrijven actief met verschillende specialisaties zoals advisering, presentatie, specialistisch onderzoek, archeologisch veldwerk (verkenningen en opgravingen) en technische ondersteuning. Deze bedrijven zijn werkzaam in opdracht van gemeenten, particulieren en het bedrijfsleven. Archeologische bedrijven zijn verplicht om conform de richtlijnen van de KNA te werken.

Bedrijven met een certificaat

Met de invoering van de Erfgoedwet per 1 juli 2016 kunnen organisaties alleen archeologische vindplaatsen opgraven als zij daarvoor gecertificeerd zijn. Dat geldt voor opgravingen op het land en voor opgravingen onder water.
Voor een overzicht van organisaties met een certificaat zie sikb.nl.