Archeologische vondsten melden

Scherf witgebakken aardewerk

Alle archeologische vondsten moeten officieel worden gemeld. Hoe gaat dit in zijn werk?

Meldingsplicht

Archeologische vondsten en de locatie waar ze zijn gevonden moeten worden aangemeld. Dit is geregeld in de Erfgoedwet door middel van een meldingsplicht. Officieel moet de vondst worden gemeld bij de minister, in de praktijk kan de vinder terecht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zodat de vondst geregistreerd wordt in het centraal archeologisch informatiesysteem.

Melden via Archis of meldingsformulier

Gemeenten, provincies en archeologische bedrijven kunnen vondsten melden in Archis. Ook vondsten die bij hen gemeld worden door amateurarcheologen, dienen zij zelf in te voeren in Archis.

Amateurarcheologen die zelf een melding willen doen en niet in Archis kunnen, kunnen het vondstformulier gebruiken. Stuur hierbij ook een foto mee, dan kunnen de archeologen van de Rijksdienst de vondst goed beoordelen. Zij kunnen niet altijd een uitspraak doen in hoeverre er sprake is van een archeologisch voorwerp (artefact), maar kunnen u wel doorverwijzen naar andere experts. Voor vragen neem contact op met de Infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 033 – 4217 456 of info@cultureelerfgoed.nl.

In dit dossier:

Toevalsvondsten

Een toevalsvondst is een archeologische vondst die niet tijdens een archeologisch onderzoek op opgraving wordt gedaan.

Diverse objecten van een opgraving in Ezinge

Metaaldetectie

In de Erfgoedwet is geregeld dat het opgraven van archeologische voorwerpen met behulp van metaaldetectie tot maximaal 30 cm onder het maaiveld toegestaan is, met een aantal uitzonderingen.

Zilveren denarius met afbeelding keizer Trajanus (98-117)

Archis voor professionals

Archis is een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen zijn opgeslagen.
 

Diverse objecten bij een opgraving in Ezinge