Best practices

Herontwikkeling Weiwerd

Een dorpswierde krijgt een nieuwe toekomst als kennispark en is daarmee het eerste project waarin de herbestemming van een archeologisch monument centraal staat.

Prehistorisch grafveld de Busjop

Jarenlang lag in het bos van de Busjop een prehistorisch grafveld verscholen. De aanleg van een open heidelandschap leidde tot de herontdekking van zes grafheuvels.