Kasteel Cranendonck

De contouren van het verwoeste kasteel Cranendonck zijn opnieuw zichtbaar gemaakt in het landschap. Ook een deel van de fruitboomgaarde is in ere hersteld.

Rond 1250 is tussen Maarheeze en Soerendonk (Noord-Brabant) kasteel Cranendonck gebouwd. Het kasteel werd in 1673 door de Fransen grotendeels vernield. Een nabijgelegen boerderij werd in 1899 afgebroken en vervangen door een villa; het huidige kasteeltje. De archeologische reconstructie van kasteelruïne Cranendonck is een initiatief van de gemeente Cranendonck. Het doel van dit project was om de plek waar het voormalige kasteel Cranendonck heeft gestaan, recreatief en educatief beleefbaar te maken.

Geest van de plek

In 1996 startte een archeologisch onderzoek naar het verdwenen kasteel. Door middel van een grondradar zijn nauwkeurig de fundamenten van een gebouw van 38 bij 51 meter in beeld gebracht. Daarnaast bracht een proefopgraving een grachtenstelsel aan het licht. Na deze bevindingen is in een schetssessie met diverse belanghebbenden – zoals de lokale heemkundekring, het Instituut voor natuureducatie en de gemeente – geschetst aan de wijze waarop het verhaal van het verdwenen kasteel vorm kon krijgen. Aan de hand van deze gegevens zijn in 2008 de contouren van het hele terrein zichtbaar gemaakt. De filosofie van het project is niet om een historische situatie te reconstrueren. Het idee is om de ‘geest van de plek’ te doen herleven.

Contouren weer zichtbaar

De contouren zijn aangegeven door middel van aarden wallen, schanskorven en blauw grind. Die laten zien waar respectievelijk de muren, torens en grachten van kasteel Cranendonck lagen. Ook is een deel van de later op het terrein aangelegde fruitboomgaard in ere hersteld. Een aantal van de 19de-eeuwse fruitbomen – die afstammen van 17de- en 18de-eeuwse rassen – zijn daarin bewaard gebleven. De nieuwe aanplant is weer met deze oude rassen geënt. Door middel van nieuwe paden en routes kunnen mensen het gebied bezoeken en ervaren hoe imposant het oorspronkelijke kasteel geweest moet zijn.

Door wie

Dit project is geïnitieerd door de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gemeente Cranendonck. Het beheer berust bij de Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ en het IVN Cranendonck.