Romeinse villa ‘Plasmolen’

Op de Sint Jansberg zijn de archeologische resten van een Romeinse villa ondergronds geconsolideerd en zijn de contouren van de villa bovengronds weer teruggebracht in het landschap.

Op de Sint Jansberg bij Plasmolen in het noorden van Limburg liggen onder de oppervlakte de funderingen van een Romeinse villa uit de tweede eeuw na Christus. Sinds 1978 is dit gebied een wettelijk beschermd archeologisch monument.

Geplastificeerd harmonicagaas

Het betreft een met acacia begroeid terrein waar regelmatig door mensen met detectors gaten werden gegraven op zoek naar Romeins metaal. Het wettelijk beschermde archeologische monument werd hierdoor langzaamaan aangetast. Aangezien restauratie niet mogelijk was, zijn de resten van de Romeinse villa geconserveerd door ze af te dekken met geplastificeerd harmonicagaas en is de grond opgehoogd.

Draadmodel

Op basis van de reconstructie van de Romeinse villa bleek dat deze een strak symmetrische opbouw had met als belangrijkste element de centrale entree. Deze entreeruimte is in 2007 nagebootst door middel van een ranke staalconstructie van onbehandeld, roestbruin gekleurd staal. Dit ‘draadmodel’ rijst op uit lage muurtjes van ongeveer 90 cm hoog die aangeven waar de muren van de centrale ruimte hebben gestaan. Bij het ontwerp is deels gebruikgemaakt van bouwmaterialen en -methoden die in de Romeinse tijd al werden toegepast.

Belvederegedachte

Het terrein maakt deel uit van de Maasvallei. Deze regio wordt in zijn geheel aantrekkelijker gemaakt door de bereikbaarheid van natuurgebieden en cultuurhistorische objecten te vergroten. Sinds 1978 is de Romeinse villa een wettelijk beschermd archeologisch monument. Het consolidatie- en visualisatieplan is een goed voorbeeld van de Belvederegedachte 'behoud door ontwikkeling'. Het leidde tot vele gehonoreerde subsidies (onder andere van Belvedere) en tot toekenning van de Ym van der Werf-prijs voor verantwoorde Archeologische Monumentenzorg.

Door wie

Het project is een initiatief van de ROB (inmiddels opgegaan in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en de Stichting Natuurmonumenten. De Romeinse villa op de Sint Jansberg is in beheer bij Natuurmonumenten.