Bouwen en archeologie

Inspiratie voor Wijkpark de Vlaskamp waren archeologische vondsten in de Broekpolder

Er wordt regelmatig gebouwd op locaties waar archeologische resten of sporen in de bodem zitten. Welke gevolgen heeft dit voor het bodemarchief en hoe kan schade worden voorkomen?

Bouwwerkzaamheden kunnen grote effecten hebben op het bodemarchief. Zo kan de vindplaats sterk verstoord worden door graafwerkzaamheden en kan toekomstig onderzoek van de vindplaats door het plaatsen van funderingspalen knap lastig worden. Een ander gevolg van de bouwwerkzaamheden kan zijn dat er stoffen in de grond terechtkomen die de archeologische resten aantasten. Een overzicht van de mogelijke gevolgen van bebouwing op archeologische vindplaatsen is te vinden in de publicatie De invloed van bouwwerkzaamheden op archeologische vindplaatsen. Door gebruik te maken van zettingskaarten is vast te stellen hoe gevoelig de bodem is voor zetting. Er zijn diverse mogelijkheden om bouwwerkzaamheden archeologievriendelijk uit te voeren. Lees daarover meer in het artikel Archeologievriendelijk bouwen.

In dit dossier:

Archeologievriendelijk bouwen

Bouwwerkzaamheden kunnen grote impact hebben op de kwaliteit van archeologie, maar dat hoeft niet. Er zijn diverse mogelijkheden om archeologievriendelijk te bouwen.

Houtskeletbouw

Zettingskaarten: impact van bebouwing op archeologie

Van heel Nederland is per meterĀ in kaart gebracht hoe gevoelig de bodem is voor samendrukking of vervorming door bouwwerkzaamheden.

Voorbeeld Zettingskaart: zetting tussen 7 en 8 meter onder het maaiveld