Bronnen en kaarten

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0

Vind hier de belangrijkste (bovenregionale) onderzoeksvraggen op het gebied van archeologie.

Opgraving randweg Baarle (fotograaf Floris van Oosterhout (RAAP))

Begraven landschappen

De verschillende landschapszones van Nederland in het verleden en hun verwachte diepteligging.

Kaartbeeld van 3400 voor Chr.

Onderzoeksagenda’s in kaart

Deze kaart ontsluit gemeentelijke, regionale en provinciale onderzoeksagenda’s: beleidsdocumenten die richting geven aan archeologisch onderzoek en beleid.

Kaartbeeld van de kaart met onderzoeksagenda's

Archis voor professionals

Archis is een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen zijn opgeslagen.
 

Diverse objecten bij een opgraving in Ezinge

Overzicht gemeentelijke archeologische kaarten

Deze kaarten laten een inventarisatie zien van digitale informatie en kaarten die gemeenten over archeologie en cultuurhistorie beschikbaar hebben.

Gemeentelijke archeologische kaarten

Verstoringsbronnenkaart

Een landsdekkende inventarisatie van digitale en analoge bronnen met informatie over bodemverstoringen.

Ingezoomd op het noorden van Nederland in de verstoringsbronnenkaart

Archeologie op de Kaart

Deze website is een archeologische tijdreis door tien historische periodes, van de tijd van Neanderthalers tot en met de Tweede Wereldoorlog.

Archeologie op de Kaart

Archeologische verwachtingskaart Maasdal tussen Mook en Eijsden

Deze verwachtingskaarten laten zien waar archeologische resten te verwachten zijn in het Maasdal.

Detail van de archeologische verwachtingskaart Maasdal

Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME)

Deze kaart geeft een landelijk overzicht van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed.

Kaart waarop te zien is waar militair erfgoed in of op de bodem wordt verwacht

E-depot voor de Nederlandse archeologie

Dit e-depot is opgezet om digitale onderzoeksbestanden duurzaam te archiveren en beschikbaar te stellen.

logo van DANS

Erfgoedmonitor - Statistieken (archeologisch) erfgoed

Feiten en cijfers over cultureel erfgoed geven inzicht in de staat van het erfgoed en ontwikkelingen en trends.

Archeologische rijksmonumenten per provincie (gegevens eind 2017)