Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 1.0

De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) 1.0 biedt een overzicht van archeologische onderzoeksvragen die onbeantwoord zijn gebleven. Deze behandelen de periode van 350.000 v.Chr. tot 1950 n.Chr.

De Onderzoeksagenda werd tussen 2005 en 2008 als boek opgeleverd en bevat in totaal meer dan 1.500 vragen. Inmiddels is het bestand verouderd en is de NOaA 1.0 vervangen door een nieuwe online versie, de NOaA 2.0. Hierin is het aantal vragen omlaag gebracht naar ongeveer 100 die jaarlijks worden geactualiseerd.

> Ga hier direct naar de NOaA 2.0 

Hoofdstukken

De NOaA 1.0 kunt u altijd nog raadplegen via de hoofdstukken hieronder. Heeft u vragen hier over, neem dan contact op met info@cultureelerfgoed.nl.

Leeswijzer 
1.  Inleiding
2.  Het behoud van archeologische monumenten
3.  Dendrochronologie
4.  De 14C methode
5.  Luminescentiedatering
6.  Archeologische prospectie
7.  Fysisch-chemisch materiaalonderzoek
8.  Paleogeografie en landschapsgenese (NB: de nieuwste paleogeografische kaarten zijn hier te vinden)
9.  Archeobotanie
10.  Archeozoölogie en fysische antropologie
11.  De vroege prehistorie
12.  De late prehistorie en protohistorie van holoceen Noord-Nederland
13.  Late Middeleeuwen, Vroegmoderne tijd en het historische landschap van Holoceen Noord- Nederland
14.  De late prehistorie in West-Nederland
15.  Het West-Nederlandse kustgebied in de Romeinse tijd
16.  De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in West-Nederland
17.  De late prehistorie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en het rivierengebied
18.  De Romeinse tijd in het Midden-Nederlandse rivierengebied en het Zuid-Nederlands dekzand- en lössgebied
19.  De limes; een natte grens dwars door Nederland
20.  De Romeinse tijd, Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in Midden- en Oost-Nederlands zandgebied
21.  Het rivierengebied in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd
22.  De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in Zuid-Nederland
23.  Maritieme archeologie (tekst niet beschikbaar)
24.  De stad in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd
25.  Toelichting bij de nieuwe paleogeografische kaarten van Nederland (NB: de nieuwste paleogeografische kaarten zijn hier te vinden)