De kracht van vrijwilligers

Veel gemeenten kunnen niet meer zonder de inzet van vrijwilligers. Vaak beschikken vrijwilligers over grote lokale kennis waar de gemeente haar voordeel mee kan doen.

Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers loont voor alle partijen. Maar welke erfgoedtaken kunnen door vrijwilligers worden gedaan en welke middelen zijn daarvoor nodig? Download hieronder de brochure ‘de kracht van vrijwilligers’ aan de hand van verschillende thema’s.

De brochure is ook als geheel te downloaden.

Bezoekers krijgen uitleg bij een opgraving

Bijdragen aan gemeentelijk archeologiebeleid

Vrijwilligers hebben veel lokale archeologische en historische kennis. De gemeente kan daar profijt van hebben bij het opstellen van haar beleid. Denk aan de structuurvisie, bestemmingsplanen en archeologische waardenkaarten.

Lees meer

Bezoekers in een archeologisch depot

Bijdragen aan vergunningen, toezicht en handhaving

Vrijwilligers zijn de extra oren en ogen van de archeologie. Zij denken graag mee over de behartiging van archeologische belangen in omgevingsvergunningen en zijn alert op grondverstoringen in archeologisch waardevolle gebieden.

Lees meer

Vrijwilligers bij een scheepswrak

Bijdragen aan archeologisch onderzoek

Vrijwilligers willen graag zelf archeologisch onderzoek doen. Dat is de basis van hun kennis. Betrokkenheid bij archeologisch onderzoek kan door samenwerking met bedrijven en gemeentelijke diensten en door middel van eigen activiteiten.

Lees meer

Bezoekers bij een hunebed

Bijdragen aan educatie en publieksbereik

Educatie en publieksbereik dragen bij aan de publieke betrokkenheid bij archeologie en aan maatschappelijk draagvlak. Voor educatie en publieksbereik is een breed scala aan activiteiten mogelijk.

Lees meer

Jonge archeoloog bij een opgraving

Waardering en ondersteuning

Vrijwilligers zetten zich in uit liefde voor de archeologie. Waardering en ondersteuning geeft hen een extra stimulans en verzekert een duurzame samenwerking.

Lees meer

Vrijwilligers tijdens een veldloop

Bijlagen

De bijlagen bieden aanvullende informatie over:

  • Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
  • Archeologisch onderzoek door vrijwilligers: wat mag wel en wat mag niet.
  • Modelovereenkomsten
  • Nuttige websites


Download de bijlagen