Erfgoedmonitor - Statistieken (archeologisch) erfgoed

In de Erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn feiten en cijfers over cultureel erfgoed online te raadplegen. De Erfgoedmonitor heeft betrekking op archeologisch en gebouwd erfgoed, historisch landschap, musea en collecties, werelderfgoed, immaterieel erfgoed en mobiel erfgoed. De monitor geeft aan de hand van feiten en cijfers inzicht in de staat van het erfgoed en ontwikkelingen en trends.

Archeologische gegevens

In deze Erfgoedmonitor www.erfgoedmonitor.nl is bijvoorbeeld het aantal archeologische rijksmonumenten te vinden en hoeveel archeologisch onderzoek er in Nederland plaatsvindt. Op de website kan iedereen zien wat de staat en ontwikkeling is van het Nederlandse erfgoed op landelijk niveau en waar mogelijk ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. De Rijksdienst onderzoekt of het mogelijk is dat ook andere organisaties eigen gegevens aan de databank kunnen toevoegen.

Verzamelen en actualiseren

De cijfers worden periodiek geactualiseerd. De Rijksdienst verzamelt zelf gegevens via gericht onderzoek en combineert en bundelt die met cijfers van andere organisaties als de Erfgoedinspectie en de Monumentenwacht. De gegevens worden in overzichtelijke grafieken en tabellen gepresenteerd en beschikbaar gesteld via de achterliggende databank.

Op dit moment worden er 54 onderwerpen en 171 indicatoren (meeteenheden) gepresenteerd.

Wat levert het op

De gegevens uit de Erfgoedmonitor geven een inzicht in de stand van zaken van het Nederlandse culturele erfgoed. De cijfers en feiten kunnen gebruikt worden voor het ontwikkelen van landelijk, provinciaal of regionaal erfgoedbeleid. Maar ook voor onderzoek of benchmarking (hoe staat mijn gebied er bijvoorbeeld voor ten opzichte van het landelijke beeld).

Iedere vier jaar zal de minister van OCW de cijfers uit de monitor gebruiken voor de Erfgoedbalans. Aan de hand van deze terugkerende publicatie kan de overheid bezien hoe haar beleid op het gebied van cultureel erfgoed uitwerkt.

Gebruik van de Erfgoedmonitor

De Erfgoedmonitor is ontwikkeld voor beleidsmakers, maar ook onderzoekers, journalisten en andere geïnteresseerden kunnen er hun voordeel mee doen. Zij kunnen de gegevens uit de erfgoedmonitor gebruiken en hierin eigen selecties en combinaties maken, cijfers met elkaar vergelijken en aangepaste presentaties maken.