Europees portaal naar archeologische gegevens (ARIADNE)

Dit portaal geeft toegang tot een grote hoeveelheid digitale archeologische archieven in Nederland en Europa.

Door te zoeken op plaats, tijd of objecttype krijgt de gebruiker een overzicht van via dit portaal beschikbare informatie. Doorklikken brengt de gebruiker bij de digitale archieven waar deze informatie te vinden is.

Naar het portaal van ARIADNE

Wat levert het op

Het ARIADNE portaal combineert vele bestaande digitale archieven op het terrein van de archeologie en de bouwhistorie. Voorbeelden hiervan zijn de archeologische gegevens van DANS/EASY en de dendrochronologische gegevens in het nationale DCCD repository. Dit vereenvoudigt onder meer het zoeken naar archeologische literatuur en gegevens over specifieke locaties.

Gebruik van het ARIADNE portaal

De gebruiker typt een zoekterm in een vraagbalk, of zoekt op tijd, plek of objecttype (‘waar’, ‘wanneer’, ‘wat’). Onderaan de hoofdpagina van het ARIADNE portaal staat een link naar een korte handleiding.   

De ontwikkeling van het portaal

Het portaal is ontwikkeld in het kader van het Europese programma ARIADNE. Data Archiving and Networked Services (DANS) was in Nederland een belangrijke trekker. In samenwerking met DANS leverde ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijdrage.