Instandhoudingssubsidie

Om te zorgen dat rijksmonumenten op langere termijn behouden blijven, heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen, de instandhoudingssubsidie. Deze subsidie betreft archeologische rijksmonumenten en gebouwde rijksmonumenten.

Voor wie

De subsidie is voor eigenaren die planmatig onderhoud willen plegen, of daarvoor eenmalig maatregelen willen treffen. De subsidie kan niet gebruikt worden voor restauratie.

Instandhoudingssubsidie aanvragen

Komt u in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie? Dan kunt u deze jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart, voor een instandhoudingsperiode van 6 jaar aanvragen. U kunt uw aanvraag digitaal of op papier indienen, via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voorwaarden aanvragen instandhoudingssubsidie

Om in aanmerking te komen voor een instandhoudingssubsidie moet de aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • de voorgestelde maatregelen moeten gericht zijn op het behoud van het monument. Ze moeten voorkomen dat er archeologische informatie verloren gaat. De regeling is bijvoorbeeld niet bestemd om de publieksbeleving van het monument te verhogen;
  • de onderhoudsmaatregelen zijn vervat in een zesjarenplan;
  • bij elke aanvraag hoort een inspectierapport met de actuele conditie van het monument;
  • de maatregelen moeten sober, doelmatig en technisch noodzakelijk zijn;
  • de werkzaamheden moeten op vakkundige wijze worden uitgevoerd.

Op de website www.monumenten.nl leest u alle informatie over de regeling, kunt u de aanvraagformulieren downloaden en de laatste actualiteiten lezen!