Maritieme archeologie

Scheepswrak aan de kust van Nederland

Maritiem erfgoed behelst al het cultureel erfgoed in relatie met het gebruik van het water; maar ook verdronken landschappen en nederzettingen worden onder water aangetroffen.

Een belangrijk deel van het Nederlandse bodemarchief ligt opgeslagen in de (voormalige) waterbodem. Vreemd is dit niet; de scheepvaart vormt immers een rode draad in de Nederlandse geschiedenis. Over water werden goederen, mensen, culturen en rijkdommen vervoerd. Scheepswrakken van Nederlandse origine vormen echter slechts een deel van het maritiem en cultureel erfgoed onder water. Ook sporen op het land of onder water zoals resten van havens, kades, bruggen, duikers en beschoeiingen horen bij onze maritieme geschiedenis. Daarnaast worden complete verdronken landschappen met prehistorische resten of bijvoorbeeld middeleeuwse nederzettingen onder water aangetroffen. Deze vondsten zijn vaak uiterst goed geconserveerd.

Lees meer op cultureelerfgoed.nl

Omdat deze website over een paar maanden helemaal over zal gaan naar cultureelerfgoed.nl (lees meer in het bericht: 'De website archeologieinnederland.nl gaat veranderen!') is deze informatie al verhuisd. U kunt de informatie nu vinden in het onderwerp 'Maritiem erfgoed' op cultureelerfgoed.nl.