Archeologische monumentenzorg

AMZ-cyclus

Het bodemarchief is een belangrijke bron voor de reconstructie van ons verleden. Om hier zorgvuldig mee om te gaan is er een aantal spelregels opgesteld. Deze komen samen in de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).

De Archeologische Monumentenzorg gaat over het opsporen, waarderen en veiligstellen van archeologische resten. Dit gebeurt stapsgewijs. De afzonderlijke stappen of fasen komen samen in de AMZ-cyclus, die hiernaast schematisch is afgebeeld.

Lees meer op cultureelerfgoed.nl

Omdat deze website over een paar maanden helemaal over zal gaan naar cultureelerfgoed.nl (lees meer in het bericht: 'De website archeologieinnederland.nl gaat veranderen!') is deze informatie al verhuisd. U kunt de informatie nu vinden in het onderwerp 'Archeologische Monumentenzorg' op cultureelerfgoed.nl.