Voorbeelden van vondsten

Hieronder staat een greep uit de vele bijzondere archeologische vondsten die in Nederland zijn gedaan. Deze selectie is bedoeld om de verscheidenheid van archeologische vondsten te laten zien en is uiteraard niet representatief.

Door heel Nederland zijn tentoonstellingen te zien over (plaatselijke) archeologie. Nederlandse musea beschikken over grote collecties met uiteenlopende archeologische vondsten. De grootste collectie is te vinden in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Lange tijd was het Rijkmuseum van Oudheden het enige archeologische museum in Nederland. Daarom kan het museum een overzicht geven van de belangrijkste vondsten van ons land door de eeuwen heen. Bekijk voor meer bijzondere vondsten de collectie op de website van het Rijksmuseum van Oudheden.

Zelf een vondst gedaan?

Lees meer over het melden van vondsten op de pagina vondsten melden.

Voorbeelden van vondsten

Kano van Pesse


Kano van Pesse

Bij het uitgraven van het Blikkenveen in het tracé van de A28 aan de zuidkant van het dorp Pesse, werd in 1955 een boomstamkano gevonden. Deze kano staat te boek als de oudste boot ter wereld en is ongeveer 9000 jaar oud. Er bestonden lange tijd twijfels of de kano wel zeewaardig was. Een replica uit 2001 toonde echter aan dat de kano zeer geschikt was om mee te varen.
 

mannetje van Willemstad

 

Mannetje van Willemstad

Het Mannetje van Willemstad heeft een ouderdom van 7300 jaar. Het werd gevonden tussen de wortels van een grote eik in de bouwput van de Volkeraksluizen bij Willemstad. Het is een zeldzaam exemplaar van een menselijke afbeelding uit de Midden-Steentijd en daarmee een van de weinige uit de prehistorie.

 


Cees de steentijdmanSteentijdman Cees

Steentijdman Cees werd in 1990 gevonden bij opgravingen in een weiland in West-Friesland. Cees is een van de best bewaarde prehistorische mensen die in Nederland is gevonden. Moderne technologie heeft het mogelijk gemaakt om een levensechte replica van Cees te maken. Hierdoor heeft het 4500 jaar oude skelet een gezicht gekregen.

vorst van Oss

De Vorst van Oss

Een van de rijkste graven uit de Nederlandse Prehistorie stamt uit ongeveer 825 voor Chr. en is gevonden in Oss. De man die daar was begraven, is gecremeerd en heeft talrijke kostbare voorwerpen meegekregen in zijn urn – een bronzen emmer. Het meest bijzonder is een kromgebogen zwaard, ingelegd met bladgoud.


 

Altaar van Nehalennia

 

Altaar van Nehalennia

Nehalennia was een vruchtbaarheidsgodin, de beschermvrouwe van huis en haard en van zeelieden. In de Romeinse Tijd wijdden schippers, reders en kooplieden altaren aan haar. Dit altaar daterend uit de derde eeuw na Chr. is begin jaren zeventig uit de Oosterschelde gevist. Door latere vondsten werd duidelijk dat op deze plek ooit een tempel moet hebben gestaan.

 

kruis van proost Humbertus

Het kruis van proost Humbertus

Bijzonder aan deze vondst is dat het behalve een archeologische vondst ook een schriftelijke bron is. Het loden kruis dateert uit 1086 en werd gevonden in 1988 bij opgravingen in de Maastrichtse Sint-Servaaskerk. Op het kruis worden uitvoerig de goede werken van de proost Humbertus beschreven, van wie al uit een andere bron bekend was dat hij de kerk had laten verbouwen.

 

 

paarden van Borgharen

Paarden in Borgharen

In 2010 werd er bij de graafwerkzaamheden in de Weerd bij borgharen een massagraf gevonden. In een smalle geul lagen de resten van 65 paarden. Bij velen waren zichtbare sporen van kogels in de botten zichtbaar. De paarden zijn gesneuveld in 1794 toen Franse troepen Maastricht belegerden.