Archeologen krijgen digitale hulp bij opsporen vindplaats

07 oktober 2016

Archeologen kunnen vanaf vandaag hulp krijgen bij het kiezen van de juiste methode om een archeologische vindplaats op te sporen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed lanceert het digitale informatiesysteem Prospectie op Maat.

In Nederland worden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen elk jaar honderden prospectieonderzoeken uitgevoerd. Het doel hiervan is om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming inzicht te krijgen in de aan- of afwezigheid en waarde van vindplaatsen.

Archeologische monumentenzorg

Prospectie geldt als een van de belangrijkste stappen van de cyclus van de archeologische monumentenzorg. Op basis van de resultaten moeten immers cruciale keuzes worden gemaakt over het archeologische erfgoed: in situ behouden, opgraven of vrijgeven. Prospectieonderzoek is maatwerk. Er bestaat niet één ideale methode om archeologie op te sporen. Deze tool geeft aan de hand van de kenmerken van de verwachte vindplaats(en) een advies op maat.

Kenniskaart Archeologie

Prospectie op Maat is ontwikkeld in het kader van het project Best practices prospectie dat onderdeel is van het programma Kenniskaart Archeologie van de Rijksdienst. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een best practice van prospectieonderzoek voordragen voor Prospectie op Maat, neem contact op met de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via info@cultureelerfgoed.nl of (033) 421 74 56.