De Nederlandse Archeologie in 2030

08 maart 2018

Hoe staat de Nederlandse archeologie er in 2030 voor? Om dat uit te zoeken, maakte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vier toekomstscenario’s. Tijdens een bijeenkomst van het Archeologieplatform zijn deze scenario’s met belangstellenden uit het archeologische veld gedeeld. Aan hen werd gevraagd een bijdrage te leveren aan de strategievorming van de dienst.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil de zorg voor archeologie in Nederland beter laten functioneren. Daarvoor ontwikkelt de dienst kennisproducten en adviseert bij grote rijksprojecten. Om adequaat op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen blijven spelen, is een verkenning uitgevoerd naar maatschappelijke, ruimtelijke, politiek-beleidsmatige en economische trends, die relevant zijn voor de ontwikkeling van de Nederlandse archeologie in de komende vijftien jaar. Uit deze verkenning zijn vier toekomstscenario’s gekomen. Op 18 januari gingen geïnteresseerden uit het archeologische bedrijfsleven, de universiteiten, gemeenten, provincies en rijksoverheid met elkaar in gesprek over wat deze scenario’s voor hen zouden kunnen betekenen en wat hun verwachtingen van de Rijksdienst hierbij zijn.

Het verslag van de bijeenkomst is hieronder te downloaden.

Vervolgbijeenkomst

Er is een vervolgbijeenkomst rond dit thema gepland op 17 mei van 10 tot 13 uur. Dat wordt weer een openbare bijeenkomst waarbij iedereen welkom is om mee te praten. Kijk in de agenda voor meer informatie.