Geld om archeologische vondsten te onderzoeken

01 december 2017

Vanaf vrijdag 1 december is het mogelijk om een voorstel in te dienen voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang. Dit wordt via NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Wat hebben de IJsselkogge, de Texelse jurk uit de Gouden Eeuw en de vondsten in Oosterdalfsen met elkaar gemeen? Naar al deze belangrijke archeologische vondsten wordt sinds 2016 verdiepend onderzoek gedaan. Dit wordt via NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vanaf vrijdag 1 december is het wederom mogelijk om een voorstel in te dienen voor dergelijk verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang. In totaal is € 250.000 beschikbaar.

Bij de implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse archeologiewetgeving is ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor archeologie te beleggen bij gemeenten. Ook de afhandeling van heel bijzondere vondsten valt daarmee  onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en verloopt volgens het principe  'de verstoorder betaalt'. Mede naar aanleiding van een bijzondere vondst in de gemeente Dalfsen in 2015, een grafveld uit de tijd van de Trechterbekercultuur, werden vraagtekens gezet of het gehele onderzoek bij vondsten van (inter)nationaal belang door de initiatiefnemer gefinancierd zou moeten worden. Met deze extra financiering creëert het Rijk de mogelijkheid om, in aanvulling op het basisonderzoek, verder onderzoek te doen naar deze belangrijke vondsten.

Verloop van het aanvraagproces

Aanvragen kunnen vanaf heden tot 1 maart 2018 worden ingediend bij NWO door senior onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse kennisinstelling, gemeente, regio, provincie, erkend archeologisch bedrijf, of het Rijksmuseum van Oudheden. Hiermee wordt voorzien in een behoefte vanuit het archeologisch veld om extra kosten te dekken die samenhangen met onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang.

NWO maakt in mei 2018 bekend welke aanvragen financiering ontvangen. Een commissie van deskundigen kijkt daarbij onder andere naar de mate waarin het om een vondst van (inter)nationaal belang gaat, de wetenschappelijke kwaliteit, de relevantie van het onderzoek, de haalbaarheid en de wijze waarop de vondsten gepresenteerd gaan worden.

Bron: 
Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed