Gemeenten gezocht voor proef archeologische verwachtingskaarten

12 juli 2018

Op initiatief van de archeologische sector is een handleiding gemaakt om archeologische waarden- en verwachtingskaarten op te stellen die geschikt zijn voor omgevingsvisies en omgevingsplannen. Om deze aan de praktijk te toetsen, zijn de initiatiefnemers op zoek naar gemeenten die hun archeologie in kaart willen brengen.

Gemeenten gaan met de komst van de Omgevingswet aan de slag met omgevingsvisies en omgevingsplannen. Daarbij komt ook cultureel erfgoed aan bod, waarvan archeologie een belangrijk onderdeel is. Als gemeente is het daarom van groot belang om te weten op welke plaatsen sprake is van archeologische waarden en deze in kaart te brengen. In de Omgevingswet is opgenomen dat de archeologische verwachtingen goed moeten zijn onderbouwd. Om ze hierbij te ondersteunen hebben zeven archeologische bedrijven, het Convent van Gemeentelijke Archeologen en de Vrije universiteit het initiatief genomen om een handleiding te maken voor gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaarten. Het project wordt door OCW/RCE ondersteund.

Drie pilots

De handleiding is er. Om de handleiding aan de praktijk te toetsen, zijn de initiatiefnemers op zoek naar gemeenten om op basis van deze handleiding een archeologische waarden- en verwachtingskaart op te stellen. Elke gemeente kan zich hiervoor aanmelden. Uit de aanmeldingen worden drie pilotgemeenten geselecteerd. Om in aanmerking te komen voor dit project is er een (maximale) bijdrage vanuit het gemeentelijke budget van € 15.000,- (excl. btw) nodig. Dit bedrag wordt dan vanuit het beschikbare projectbudget verdubbeld. Twee  samenwerkende archeologische bedrijven gaan dan voor deze gemeente aan de slag om een archeologische waarden—en verwachtingenkaart op te stellen, plus een bijbehorend rapport.

Wat levert het de gemeente op?

De helft van de kosten voor het archeologische onderzoek hoeft de gemeente niet zelf op te brengen, maar wordt gesubsidieerd uit het project. De participerende gemeenten krijgen een archeologische waarden- en verwachtingenkaart, die wordt opgesteld op basis van de handleiding en hiermee dus Omgevingswetproof is. Doordat de kaart door twee samenwerkende archeologische bedrijven wordt gemaakt, krijgt de gemeente twee keer zoveel archeologische expertise. En ten slotte krijgt de gemeente een beter onderbouwd overzicht van het archeologische erfgoed; een relevant ingrediënt voor de omgevingsvisie.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2018 door een mail te sturen naar projectleider Jan Breimer: info@a-is-m.nl. Lees meer over dit project in de bijlage die hieronder is te downloaden.