Groen licht voor verdronken stad Reimerswaal als rijksmonument

20 januari 2016
De gemeente Tholen staat achter het voornemen om de verdronken stad Reimerswaal aan te wijzen als beschermd archeologisch rijksmonument. Burgemeester en wethouders hebben een positief advies uitgebracht aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Reimerswaal - ooit de derde stad van Zeeland - ging tijdens de stormvloeden van 1555 en 1557 grotendeels verloren. Bij zeer laag water komen de restanten van de stadmuren nog boven water. Het vermoeden bestaat dat het centrum van de oude stad pal onder de Oesterdam ligt.
Bron: