Nationale Onderzoeksagenda vernieuwd

02 februari 2018

De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA 2.0) is geactualiseerd. Nieuwe inzichten geven aanleiding om onderzoeksvragen te schrappen en nieuwe vragen toe te voegen.

De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie bundelt archeologische onderzoeksvragen die tot dusver onbeantwoord zijn gebleven. Om de NOaA actueel te houden, moet ze regelmatig worden gevoed met nieuwe inzichten en kennis. Eind 2017 vond de eerste update plaats waarbij verbeteringen zijn doorgevoerd naar aanleiding van nieuwe publicaties, lezingen en gesprekken met collega’s. Ook werden twee vragen geschrapt omdat ze zijn beantwoord of vervangen door een andere vraag. Na deze update bevat de NOaA in totaal 134 vragen.

Voor een overzicht van alle veranderingen zie het document Verantwoording update nieuwe NOaA 2017, te downloaden op www.noaa.nl. 

Oogst voor Malta

Een belangrijke aanleiding voor deze update was de verschijning van een groot aantal nieuwe Oogst voor Malta onderzoeksrapporten. Binnen dit programma worden de resultaten van reeds uitgevoerde archeologische opgravingen onder de loep genomen. Onderzoeksgegevens worden op die manier omgezet in kennis, waarmee de NOaA verder kan worden aangescherpt. Deze week verschenen twee nieuwe rapporten:

Uiteindelijk resulteert de Oogst voor Malta in twaalf syntheses waarvan er negen inmiddels online zijn te vinden via de E-bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.