Nieuw: begraven landschappen

01 augustus 2018

Deze kaarten laten de verschillende landschapszones van Nederland in het verleden zien en geven aan hoe diep deze zones liggen. Hiermee zijn deze begraven landschappen een relevante bron voor archeologische verwachtingskaarten.

De kaarten tonen de verschillende landschappen en landschapszones, waarbij de informatie uit de archeologische landschappenkaart is gecombineerd met de informatie van de begraven landschappen. De weergegeven landschapszones zijn zowel op de landschappelijke kenmerken als op archeologische karakteristieken gebaseerd. Daarnaast geven de kaarten per periode landsdekkend de mate van conservering van de begraven landschappen weer en de paleohoogte: een reconstructie van de hoogte (of diepte) van de landschappen. Dit levert per periode een verwachte diepteligging van de archeologische resten op.

Deze kaarten zijn ontwikkeld voor de applicatie Landgebruik in Lagen maar zijn nu ook afzonderlijk te bekijken.

Naar de kaarten