Publicatie: Erfgoed in de Omgevingswet

16 april 2018
Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, verandert er erg veel voor iedereen die werkt aan de fysieke leefomgeving. Om medewerkers van gemeenten te helpen zich voor te bereiden op deze omslag, geeft het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland de publicatie 'Erfgoed in de Omgevingswet'.

In de publicatie worden de gevolgen van de Omgevingswet voor het erfgoed toegelicht. Want hoewel er nog zaken onduidelijk zijn over de precieze uitwerking van de wet, is er al veel te vertellen over wat we wel en niet van de wet kunnen verwachten en hoe we ons kunnen voorbereiden.