Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0

U vindt hier de nieuwe Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0 (NOaA 2.0) met de belangrijkste bovenregionale onderzoeksvragen op het gebied van archeologie. Deze vragen geven inzicht in de kansen die er liggen om kennis te ontwikkelen. Zoek nu direct de vragen die voor u van belang zijn:

Zoek uw onderzoeksvraag

Hoe werkt het?

U kunt de onderzoeksvragen filteren op:

  • plaatsnaam/archeoregio
  • periode
  • complextype
  • onderwerp                

U kunt meerdere filters aanklikken. Hoe meer u filtert, hoe specifieker het resultaat.

Wat vindt u per onderzoeksvraag?

Per onderzoeksvraag vindt u een korte toelichting. Waar mogelijk zijn handige publicaties, best practices en handleidingen toegevoegd die u helpen bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag.

3 voorbeelden van onderzoeksvragen:

  1. Wat zijn de kenmerken en context van het dodenbestel in de vroege prehistorie?
  2. Hoe verliep de ontwikkeling van de ploeglandbouw?
  3. Hoe en wanneer komen stadshuizen tot ontwikkeling?

Voor wie?

Voor archeologen en professionals is deze onderzoeksagenda een belangrijke bron om nieuw onderzoek op te starten. Ook voor beleidsmedewerkers bij gemeenten of provincies is de NOaA 2.0 interessant. Aan de hand van de vragen kunnen zij keuzes maken op het gebied van archeologie en ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld voor het opstellen van een eigen gemeentelijke onderzoeksagenda. Daarnaast biedt de NOaA inhoudelijke inspiratie bij het opstellen van PvE’s en PvA’s voor opgravingen.

Over de NOaA 2.0

De NOaA 2.0 is gemaakt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) onder regie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).  Meer dan 100 archeologen en andere erfgoedprofessionals hebben bijgedragen aan de totstandkoming. Lees meer over de totstandkoming in het verantwoordingsdocument onderaan deze pagina.

Jaarlijks zal de NOaA 2.0 worden verbeterd en geactualiseerd met nieuwe vraagstukken. Input daarvoor is welkom en kunt u mailen naar: noaa@cultureelerfgoed.nl.

NOaA 1.0

De NOaA 2.0 is een opvolger van de NOaA 1.0. Deze eerste versie van de NOaA werd opgeleverd in de vorm van een uitgebreid boek met alle onderzoeksvragen. Dit boek kunt u nog altijd raadplegen op deze website (zie ook NOaA 1.0).