Ontgrondingenwet

De Ontgrondingenwet regelt de winning van oppervlaktedelfstoffen, zoals zand, grind, klei, schelpen en andere materialen uit de Nederlandse bodem.

Bedrijven die met dit doel in de Rijkswateren of Noordzee willen graven, moeten bij Rijkswaterstaat een vergunning aanvragen. Wanneer er grondwinning in de overige wateren, uiterwaarden of op het land plaatsvindt is de provincie meestal verantwoordelijk voor de vergunningverlening.

Omgevingswet

De Ontgrondingenwet zal uiteindelijk volledig opgaan in de Omgevingswet. Tot de tijd dat de Omgevingswet in werking treedt – naar verwachting in 2021 – blijft de Ontgrondingenwet van kracht.