Opleidingen

In Nederland zijn er vier universiteiten en één hogeschool die archeologie in hun programma hebben. De universiteiten hebben hun krachten gebundeld in de archeologische onderzoeksschool Archon.

De universiteiten die een opleiding archeologie aanbieden zijn:

Tussen de opleidingen bestaan accentverschillen, wat tot uiting komt in de afstudeerrichtingen en regionale en thematische specialisaties. De primaire taak van de vakgroepen en de faculteit archeologie is om studenten wetenschappelijk op te leiden. De meeste universiteiten hebben een eigen archeologisch bedrijf opgericht die op commerciële basis archeologische werkzaamheden verrichten. Zie voor universiteiten met een opgravingsvergunning of -certificaat de website van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.

Saxion

Saxion Next in Deventer is een bacheloropleiding (hbo) voor praktijkgericht beroepsonderwijs. Tijdens deze opleiding worden studenten opgeleid tot Archeologisch Onderzoeksassistent. Hiermee kunnen ze een archeologisch diploma op hbo-bachelorniveau behalen.

Archon

De vier universiteiten hebben samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hun krachten gebundeld in het onderzoeksplatform Archon (Interuniversitaire Onderzoekschool Archeologie). Archon verricht onderzoek in de archeologie en begeleidt research masterstudenten en promovendi. Daarnaast is het een platform voor kennisoverdracht. Archon verzorgt onder meer publicaties, lezingen, colleges, post-doctoraal onderwijs en cursussen.