Opleidingen maritieme archeologie

Aan verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland worden colleges aangeboden met maritieme archeologie als onderwerp.

Een maritiem archeoloog houdt zich bezig met ons maritiem verleden en het erfgoed onder water. Daarnaast kun je je laten opleiden tot duiker zodat je ook zelf  onderwateronderzoek uit kunt voeren, daarvoor moet je dus ook aan de zware opleidingseisen voor beroepsduikers voldoen.

Opleidingen maritieme archeologie

Een volledige opleiding om aan het werk te gaan als maritiem archeoloog is er in Nederland niet. Wel bestaat de mogelijkheid om maritieme vakken te volgen, stage te lopen, veldwerk ervaring op te doen of af te studeren op een maritiem onderwerp. Maritieme archeologie wordt op verschillende opleidingen gedoceerd. Zo zijn er mogelijkheden aan:

Vanuit het Programma Maritiem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden hier ook regelmatig lezingen en collegereeksen over maritieme archeologie aangeboden.

Voor een volledige opleiding onderwaterarcheologie kan men terecht in het buitenland, bij de Zuid-Deense Universiteit in Esbjerg of de Universiteit van Southampton. Andere opleidingsmogelijkheden staan op een rij in een lijst van de UNESCO Foundation.

Cursus maritieme archeologie

De LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseren gezamenlijk een Basiscursus Maritieme Archeologie waarin alle aspecten van maritieme archeologie aan bod komen. Iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is – van professional tot (sport)duiker – kan deze cursus volgen. Na de Basiscursus Maritieme Archeologie bestaat de mogelijkheid om de Vervolgcursus Maritieme Archeologie te volgen waarin de cursist zelfstandig door kan gaan met een maritiem archeologisch onderzoek. Beide cursussen zijn internationaal erkend.

Duikopleiding Maritiem Archeologen

In Nederland bestaan zware opleidingseisen voor beroepsduikers (ARBO wetgeving), waar ook de maritiem archeologen onder vallen. Onderwaterarcheologen moeten zich dus laten certificeren tot beroepsduiker. Deze opleiding kan in Nederland alleen bij de Marine gevolgd worden, daar zijn echter maar een beperkt aantal plaatsen. Veel duikers wijken daarom uit naar het buitenland om hun brevet te halen, dit kan bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, Schotland, Engeland of Noorwegen. De duikers moeten dan nog wel hun certificering bij het Nationaal Nationaal Duikcentrum (NDC) laten keuren.

Praktijkervaring

De International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) is een samenwerking tussen de provincie Flevoland, de Universiteit van Groningen (RUG) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze fieldschool is een van de weinige mogelijkheden om in Nederland praktijkervaring op te doen in het opgraven van scheepswrakken. In 2014 organiseerde het Maritiem programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een andere fieldschool met een duikonderzoek in het Oostvoornsemeer. Op het platform Maritime heritage (Engelstalig) zijn de ervaringen van deze praktijkschool nog na te lezen.