Vrijwilligers in de archeologie

Naast overheid, archeologische bedrijven en universiteiten is er in Nederland ook een grote groep vrijwilligers actief. Deze amateurarcheologen mogen onder speciale omstandigheden onderzoek doen.

Vrijwilligers in de archeologie kunnen onderzoek doen door bijvoorbeeld deel te nemen aan een onderzoek van een gecertificeerd bedrijf of een gemeente met een opgravingsvergunning of -certificaat.

Zelfstandig onderzoek

In een beperkt aantal gevallen is het ook mogelijk dat vrijwilligers zelfstandig onderzoek verrichten onder de opgravingsbevoegdheid van de Rijksdienst. Het gaat hierbij om twee situaties:

  • in het geval van een toevalsvondst, waarbij geen andere oplossing voor handen is omdat de archeologische resten dezelfde dag of de dag erop worden vergraven;
  • wanneer bij een selectie de keuze is gemaakt om een gebied vrij te geven. Dit kan alleen bij een negatief selectiebesluit.

Toestemming aanvragen

Om toestemming aan te vragen voor een opgraving kunt u dit formulier gebruiken.

Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN)

Er zijn in Nederland diverse verenigingen voor vrijwilligers in de archeologie waarvan de landelijke AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie de bekendste is. De leden van AWN houden zich bezig met het opsporen van archeologische locaties. Zij werken mee aan opgravingen, conserveringen en het documenteren van vondsten. Ook verzorgen zij educatie en publieksactiviteiten, zetten zich in voor behoud en bescherming en ondersteunen gemeenten bij hun archeologiebeleid. De AWN organiseert samen met de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG) verschillende jeugdactiviteiten.

De Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG)

De Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG) is een vereniging voor jongeren die in geschiedenis en archeologie geïnteresseerd zijn. De leden van deze bond zijn tussen de 9 en 26 jaar oud. Naast zomerkampen organiseert de NJBG ook diverse andere activiteiten die gericht zijn op de archeologie en geschiedenis van Nederland.

Nederlandse vereniging van monumentenzorgers (NVMz)

De Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers (NVMz) is voor iedereen die zich al dan niet professioneel bezighoudt met de instandhouding van het culturele erfgoed. Door middel van studiedagen, een nieuwsblad en een website wordt het onderlinge contact tussen de leden bevorderd, wat moet te leiden tot een verbreding van de kennis van de monumentenzorg.