Zettingskaarten: impact van bebouwing op archeologie

Voorbeeld Zettingskaart: zetting tussen 7 en 8 meter onder het maaiveld

Van heel Nederland is per meter – tot 20 meter diep – in kaart gebracht hoe gevoelig de bodem is voor samendrukking of vervorming door bouwwerkzaamheden.

De gevoeligheid van de bodem wordt ook wel zettingsgevoeligheid genoemd. Deze gevoeligheid van de bodem wordt ook wel zettingsgevoeligheid genoemd. Voor de kaarten die u hier vindt, is op basis van de diepteligging en de samenstelling van de bodem een beeld gegeven hoe sterk de samendrukking van de bodem zou zijn als er op gebouwd zou worden.

Onderaan deze pagina vindt u 20 zettingskaarten. Elke kaart laat de gevoeligheid van de Nederlandse bodem voor samendrukking zien op een bepaalde diepte.

Wat levert het op

Door de zettingsgevoeligheid van de Nederlandse bodem in kaart te brengen, kunnen makers van bouw- en inrichtingsplannen van tevoren rekening houden met de gevolgen die bebouwing heeft op de ondergrond en daarmee de archeologische resten die zich hierin kunnen bevinden. Een sterke gevoeligheid betekent een grotere impact op de ondergrond en daarmee meer risico op mogelijke archeologische resten.

Door rekening te houden met de effecten die bouwwerkzaamheden op de ondergrond hebben, kunnen belangrijke archeologische vindplaatsen beter in stand blijven.

Voor wie

Deze kaarten zijn handig voor gemeenten, aannemers en andere organisaties die met bouw- en inrichtingsplannen te maken hebben en kunnen gebruikt worden om de effecten van bebouwing op de ondergrond en daarmee archeologische resten te voorspellen.

Gebruik van de kaarten

  • De kaarten zijn gemaakt per meter diepte onder maaiveld. De legenda geeft aan hoe sterk de bodem op die diepte zal worden samengedrukt als er druk komt op het maaiveld die equivalent is aan 1 m3 zand.
  • De kaarten zijn gemaakt op basis van het 3-D geologische model van de ondergrond bij Deltares. Een meer gedetailleerde uitleg van de werkwijze van de kaarten staat in: G. de Lange, M. Bakr, J.L. Gunnink, D.J. Huisman, 2012, A predictive map of compression-sensitivity of the Dutch archaeological soil archive, Conservation and management of archaeological sites 14 (1-4): 284 - 293.

Door wie

De kaarten zijn in 2011 in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gemaakt door Deltares.