Kaartbeeld
Schematische weergave landgebruik
Uiterwaardenkaart
Oppervlaktekartering, Rijckholt

Deze kaart ontsluit onderzoeksagenda’s: beleidsdocumenten die richting geven aan onderzoek.

Stel een archeologische verwachting op aan de hand van thema, periode én diepte.

Bekijk de archeologische verwachtingen én de cultuurhistorie in de uiterwaarden.

Dit digitale informatiesysteem helpt om de juiste methode van prospectieonderzoek te kiezen.

Nieuws

Dossiers

Agenda