Kaartbeeld van de begraven landschappenkaart
Uiterwaardenkaart
Kaartbeeld
Schematische weergave landgebruik

De verschillende landschapszones van Nederland in het verleden en hun verwachte diepteligging.

Bekijk de archeologische verwachtingen én de cultuurhistorie in de uiterwaarden.

Deze kaart ontsluit onderzoeksagenda’s: beleidsdocumenten die richting geven aan onderzoek.

Stel een archeologische verwachting op aan de hand van thema, periode én diepte.

Nieuws

Dossiers

Agenda

Archeologieplatform

09:15 tot 12:30 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
dec20

Save the date: Archeologieplatform hunebedden en de Trechterbekerperiode

10:00 tot 12:30 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort
dec20