Kaartbeeld
Uiterwaardenkaart
Oppervlaktekartering, Rijckholt
Schematische weergave landgebruik

Deze kaart ontsluit onderzoeksagenda’s: beleidsdocumenten die richting geven aan onderzoek.

Bekijk de archeologische verwachtingen én de cultuurhistorie in de uiterwaarden.

Dit digitale informatiesysteem helpt om de juiste methode van prospectieonderzoek te kiezen.

Stel een archeologische verwachting op aan de hand van thema, periode én diepte.

Nieuws

Dossiers

Agenda