Oppervlaktekartering, Rijckholt
Uiterwaardenkaart
Kaartbeeld
Fibula van Wijnaldum

Dit digitale informatiesysteem helpt om de juiste methode van prospectieonderzoek te kiezen.

Bekijk de archeologische verwachtingen én de cultuurhistorie in de uiterwaarden.

Deze kaart ontsluit onderzoeksagenda’s: beleidsdocumenten die richting geven aan onderzoek.

Maak een archeologische tijdreis door de Nederlandse archeologie.

Nieuws

Dossiers

Agenda

Themabijeenkomst micromorfologie in de praktijk

13:00 tot 16:30 SIKB, Burgemeester van Reenensingel 101 in Gouda
mrt12

Massa spectrometrie in de bio-archeologie

13:00 tot 18:00 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5
mrt13

Introductiecursus archeologische bodemmicromorfologie

09:00 Faculteit Civiele Techniek, Delft
apr16