Kaartbeeld
Kaartbeeld van de begraven landschappenkaart
Schematische weergave landgebruik
Uiterwaardenkaart

Deze kaart ontsluit onderzoeksagenda’s: beleidsdocumenten die richting geven aan onderzoek.

De verschillende landschapszones van Nederland in het verleden en hun verwachte diepteligging.

Stel een archeologische verwachting op aan de hand van thema, periode én diepte.

Bekijk de archeologische verwachtingen én de cultuurhistorie in de uiterwaarden.

Nieuws

Dossiers

Agenda

Archeologieplatform

09:15 tot 12:30 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
dec20

Save the date: Archeologieplatform hunebedden en de Trechterbekerperiode

10:00 tot 12:30 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort
dec20