Oppervlaktekartering, Rijckholt
Uiterwaardenkaart
Kaartbeeld
Schematische weergave landgebruik

Dit digitale informatiesysteem helpt om de juiste methode van prospectieonderzoek te kiezen.

Bekijk de archeologische verwachtingen én de cultuurhistorie in de uiterwaarden.

Deze kaart ontsluit onderzoeksagenda’s: beleidsdocumenten die richting geven aan onderzoek.

Stel een archeologische verwachting op aan de hand van thema, periode én diepte.

Nieuws

Dossiers

Agenda