Kaartbeeld
Uiterwaardenkaart
Oppervlaktekartering, Rijckholt
Schematische weergave landgebruik

Deze kaart ontsluit onderzoeksagenda’s: beleidsdocumenten die richting geven aan onderzoek.

Bekijk de archeologische verwachtingen én de cultuurhistorie in de uiterwaarden.

Dit digitale informatiesysteem helpt om de juiste methode van prospectieonderzoek te kiezen.

Stel een archeologische verwachting op aan de hand van thema, periode én diepte.

Nieuws

Dossiers

Agenda

BAP Buitendag; de Walvisvaart

09:15 tot 16:30 Bezoekerscentrum Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer
jun01

Tweeëntwintigste Dag van het Romeinse Aardewerk

09:30 tot 17:00 Erasmusgebouw, zaal E 2.50, Erasmusplein 1 Nijmegen
jun08

Themabijeenkomst dendrochronologisch onderzoek in archeologische praktijk

13:00 tot 16:30 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 Amersfoort
jun14