Kaartbeeld
Kaartbeeld van de begraven landschappenkaart
Schematische weergave landgebruik
Uiterwaardenkaart

Deze kaart ontsluit onderzoeksagenda’s: beleidsdocumenten die richting geven aan onderzoek.

De verschillende landschapszones van Nederland in het verleden en hun verwachte diepteligging.

Stel een archeologische verwachting op aan de hand van thema, periode én diepte.

Bekijk de archeologische verwachtingen én de cultuurhistorie in de uiterwaarden.

Nieuws

Dossiers

Agenda

Dag van de stadsarcheologie 2018: Havens en handel

09:30 tot 17:00 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
sep20

Metaaltijdendag

09:45 tot 17:00 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
okt05