Schematische weergave landgebruik
Kaartbeeld
Uiterwaardenkaart
Oppervlaktekartering, Rijckholt

Stel een archeologische verwachting op aan de hand van thema, periode én diepte.

Deze kaart ontsluit onderzoeksagenda’s: beleidsdocumenten die richting geven aan onderzoek.

Bekijk de archeologische verwachtingen én de cultuurhistorie in de uiterwaarden.

Dit digitale informatiesysteem helpt om de juiste methode van prospectieonderzoek te kiezen.

Nieuws

Dossiers

Agenda

Studiedagen schoeisel en leer uit de middeleeuwen en nieuwe tijd

09:00 tot 17:00 Groot Tuighuis, ’s-Hertogenbosch
mei24

Congres Lood om oud ijzer

13:00 tot 17:30 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
mei25

BAP Buitendag; de Walvisvaart

09:15 tot 16:30 Bezoekerscentrum Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer
jun01